Voor de Zintu-indianen begint het leven vanuit de gedachte. Bomen, rotsen, water … alles bezit levensenergie. ‘Aluna’, noemen ze dat.

Aluna is ook de naam die Monica koos voor haar dochter. Het meisje is half Spaans, half indiaans. Haar geboorte, zestien jaar geleden, zorgde voor onenigheid tussen de indianen. De groep splitste zich op in Zintu’s en Creons. De eersten stellen zich open voor de buitenwereld, de laatsten daarentegen weigeren elk contact. Hun vijandelijke gedrag brengt niet alleen henzelf in gevaar maar ook hun leefgebied. Monica wil beide groepen herenigen door hen een bijzondere gouden amulet terug te bezorgen. Ze stuurt Aluna op pad om de opdracht te volbrengen …
 
 
Site map Biografie Theater Contact Extra Contact